Наші стейкхолдери

Наші стейкхолдери

Угоди про співпрацю

Новини


Стейкхолдери (англ. Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.


Зовнішні стейкхолдери:

 • – держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання діяльності ЗВО і основне замовлення на підготовку фахівців вищої освіти через розподіл державного замовлення на підготовку кадрів;
 • – регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
 • – роботодавці (великі промислові підприємства; малі та середні підприємства;
 • – організації соціальної сфери, які зацікавлені в компетентних спеціалістах;
 • – школярі, абітурієнти та їх батьки, які знаходяться на стадії вибору ЗВО;
 • – освітні установи різних типів та видів, які розташовані в регіоні дислокації ЗВО;
 • – різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не пов’язані з системою освіти (політичні партії, етнічні та інші соціальні групи, творчі спілки, наукові установи тощо), але які зацікавлені у соціальному партнерстві.

Внутрішні стейкхолдери:

– різні категорії осіб, що отримують освіту (студенти бакалаврату, магістратури, вільні слухачі, аспіранти, докторанти) та їх батьки;

– науково-педагогічні працівники, навчально-допоміжний і адміністративно-управлінський персонал.


Можливі напрями співпраці зі стейкхолдерами:

 • – організація заходів з працевлаштування (дні кар’єри, ярмарки вакансій, круглі столи, зустрічі студентів з працедавцями, проведення фахових тренінгів тощо);
 • – інформування студентів та випускників університету про актуальні вакансії (на умовах повної або часткової зайнятості);
 • – можливість проходження особами, які навчаються навчальних та виробничих практик;
 • – зворотний зв’язок з роботодавцями з метою вдосконалення системи підготовки осіб, які навчаються в університеті, а також вивчення попиту на спеціальності.

Наверх