ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Нормативні документи

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Закон України «Про освіту» (2017 р., зі змінами). Розширений глосарій термінів та понять, ст. 42 «Академічна доброчесність»

Закон України “Про вищу освіту” (2014, зі змінами)

Проєкт Закону України «Про академічну доброчесність»

Рекомендації МОН щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) (лист МОН України від 15.08.2018  № 1/11-8681) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v8681729-18#n11

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності (затверджено Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року Протокол № 11) https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/%d082%d1%96.pdf

Аналітична записка МОН України “До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності” (лист МОН України, № 1/9-263 від 20.05.20) https://drive.google.com/file/d/1JD1QRB071BJO_Jx6TRrkMai4m_Tg98nx/view

Етичний кодекс ученого України (Постанова загальних зборів НАН України, 15.04.2009, протокол №2) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09#Text

Рекомендації для експертів із розгляду внутрішньої політики і процедур забезпечення академічної доброчесності та зовнішньої оцінки їх якості (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Додаток 2 до протоколу від 07.06.2022 №9(14)) https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/3.-%%D0%94.pdf

Порядок розгляду скарг/повідомлень щодо фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації


Наверх