> Захист курсових робіт із географії | Офіційний сайт природничо-географічного факультету УДПУ ім. П.Тичини

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Захист курсових робіт із географії
Опубліковано: 02.06.2016, 11:09

У кінці травня цього навчального року на кафедрі географії та методики її навчання природничо-географічного факультету УДПУ імені Павла Тичини студенти ІІ–го курсу напряму підготовки 6.040104 «Географія*», вперше в своєму студентському житті захищали курсові роботи. Фото1
Тематика цих студентських наукових робіт була актуальною і вирізнялась науковою новизною, відзначалась різноманітністю та цікавістю в науковому плані. Майбутні вчителі географії продемонстрували знання з базових навчальних дисциплін, а саме: «Геології з основами геохімії», «Загального землезнавства», «Метеорології з основами кліматології», «Гідрології» та «Геоморфології» тощо.
Присутній на захисті професорсько-викладацький склад кафедри відзначив кращі роботи (фото 2 – 5) та наголосив, що підростає достойна зміна.
Хотілося б побажати, щоб молодь, яка пішла на педагогічну ниву, не полишала її та не зупинялися на досягнутому і втілювали в життя задумане в нашій прекрасній Україні.

Фото2 Доповідає студентка 23 гр. Якімова Т. О.
Фото3 Захищає курсову роботу студентка 23 гр. Слободяник Р. П.
Фото4 Наукова доповідь студентки 23 гр.
Горецької Н. М.
Фото5Доповідь студента 23 гр. Кудрявцев Е. О.


Наверх