ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Польова практика із фізико-географічних дисциплін

Опубліковано: 12.07.2019, 18:00

Природничо-географічний факультет є особливим серед інших структурних підрозділів нашого університету. Завдання, котрі постають перед географами, неможливо вирішувати без польової або експедиційної роботи. Така діяльність – це найбільш наочний метод закріплення теоретичних знань, отриманих під час лекційних і семінарських занять. Тому, польові навчальні практики відіграють найважливішу роль у підготовці географів й займають значну частину від загального обсягу навчального плану.


На початку літа 2019 року відповідно до навчального плану спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) відбулася навчальна-польова практика з дисциплін «Загальне землезнавство» й «Географія материків і океанів» під керівництвом к. г. н., доцента кафедри географії та методики її навчання Олександра Лаврика і за участі лаборанта Яни Грицкової.


Студенти 2 курсу 22 групи проходили навчально-польову практику в околицях м. Умані. Практиканти вивчали особливості рельєфу і геологічної будови, досліджували кліматичні і мікрокліматичні умови, особливості ґрунтового покриву й гідрологічні особливості річок Уманка та Кам’янка.


Характерною рисою географічних польових практик є те, що виконувати завдання студентам доводиться колективно, у групах, де результат кожного залежить від уміння працювати в команді, взаєморозуміння і взаємодопомоги. Чітке і злагоджене виконання різних видів робіт кожним студентом є запорукою не лише успішного проходження практики, але й безпеки життя і здоров’я всіх членів колективу. Навчально-польова практика з дисциплін «Загальне землезнавство» та «Географія материків і океанів» дала змогу ще більше згуртувати дружній колектив 22 групи й одночасно сприяла становленню студентів як майбутніх фахівців.


Наверх