> Відкрите заняття | Офіційний сайт природничо-географічного факультету УДПУ ім. П.Тичини

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Відкрите заняття
Опубліковано: 16.04.2021, 12:14

                15 квітня 2021 року доцент кафедри географії та методики її навчання, кандидат педагогічних наук Оксана Герасименко провела відкрите заняття з регіональної економічної і соціальної географії на тему: «Суспільно-географічна характеристика регіонів Південна та Східна Африка» відповідно до робочої програми ОС «бакалавр», ОП Середня освіта (Історія. Географія).

Лекція відбулась онлайн на платформі Google Meet. Метою заняття було ознайомлення здобувачів вищої освіти з комплексною соціально-економічною характеристикою регіонів Південна та Східна Африка; розвиток обізнаності в географічних та соціально-економічних проблемах регіонів через вивчення територіально-диференційованих господарських, соціокультурних і соціоекологічних питань; виховання здатності самостійно поглиблювати знання шляхом пошуку й опрацювання нової інформації з використанням сучасних засобів зв’язку, вміння працювати в команді.

У ході лекції викладач використала традиційні методи навчання (усний виклад матеріалу, бесіда, диспут) та вміло поєднала з інноваційними технологіями навчання («мікрофон», «конспект у вигляді анкети», «складання ментальних карт засобом web-технологій», «снігова куля», «кейс-метод»). Виклад матеріалу супроводжувався мультимедійною презентацією. Мету заняття досягнуто. Всі питання висвітлені. В обговоренні лекції взяли участь викладачі кафедри географії та методики її навчання. В цілому лекція пройшла на високому навчально-методичному рівні.


Наверх