ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з методики навчання біології

Опубліковано: 29.04.2021, 13:31

21-22 квітня відбувся захист наукових робіт студентів, які брали участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей «Методика навчання природничо-математичних дисциплін».

До галузевої конкурсної комісія з методики навчання біології надійшло для рецензування 13 студентських наукових робіт із 8 закладів вищої освіти. За результатами рецензування комісія рекомендувала до участі у підсумковій науково-практичній відеоконференції 3 наукові роботи.

Роботу здобувачів вищої освіти оцінювала висококваліфікована комісія у складі: Красноштана І. В. – голови галузевої комісії з методики навчання біології, к. б. н., доцента, завідувача кафедри біології та методики її навчання УДПУ імені Павла Тичини; Небикової Т. А. – секретаря галузевої комісії, старшого викладача кафедри біології та методики її навчання УДПУ імені Павла Тичини; Шапрана Ю. П. – члена комісії, д. п. н., к. б. н., професора, завідувача кафедри біології, методології та методики навчання Переяславського ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Грицай Н. Б. – члена комісії, д. п. н., професора, завідувача  кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету; Гойванович Н. К. – члена комісії, к. б. н., доцента кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; Казанішеної Н. В. – члена комісії, к. п. н., доцента, завідувача кафедри біології та методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Люленко С. О., к. п. н., доцента кафедри біології та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

У виступах конкурсанти розкрили тематичну сутність дослідницьких робіт, їх наукове та практичне значення. Виступи були лаконічні, чіткі, яскраві. Всі здобувачі вищої освіти орієнтувалися у темах власних досліджень, вільно давали відповіді на чисельні питання членів комісії.

Комісія визнала уміння конкурсантів планувати, проводити педагогічні дослідження, оцінювати отримані результати, аналізувати їх. Та визначила переможців

Диплом І ступеня, ІІ ступеня, ІІІ ступеня (потрібне зазначити)Прізвище, імʼя, по батькові студента (повністю)Прізвище, імʼя, по батькові (повністю), посада наукового керівникаНайменування вищого навчального закладу (повністю)
Диплом І ступеня      Якимчук Оксана СергіївнаГрицай Наталія Богданівна, завідувач кафедри природничих наук з методиками навчання, доктор педагогічних наук, професорРівненський державний гуманітарний університет
Диплом ІІ ступеня      Супрунова Марія ПетрівнаДовгопола Людмила Іванівна, доцент кафедри біології, методології і методики навчання, кандидат педагогічних наукДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Диплом ІІІ ступеня    
Комінарець Олександр ЄвгеновичНебикова Тетяна Андріївна, старший викладач кафедри біології та методики її навчанняУманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Оксана Якимчук (Рівненський державний гуманітарний університет) представляє результати досліджень з теми «Педагогічна ефективність технології «майстерня» на уроках біології в 6 класі»

Марія Супрунова (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди») представляє результати досліджень з теми «Використання методу проєктів у процесі навчання біології учнів 6-го класу»

Олександр Комінарець (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) представляє результати досліджень з теми «Міжпредметні зв’язки на уроках біології як шлях формування ключових компетентностей учнів»


Наверх