ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Випускна атестація здобувачів вищої освіти ПГФ – 2021/2022

Опубліковано: 30.06.2022, 18:40

На природничо-географічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини завершилася випускна атестація.

Підсумкова атестація випускників факультету на денній та заочній формах навчання проводилася відповідно до розкладу роботи екзаменаційної комісії з 17.05.2022 р. по 23.06.2022 р. Проведення випускних екзаменів й захистів випускних кваліфікаційних робіт відбувалося у онлайн форматі з дотриманням усіх заходів безпеки.

Зі вступним словом на початку підсумкової атестації виступив декан факультету проф. Валерій Миколайко, який відрекомендував голову та членів екзаменаційної комісії, оприлюднив алгоритм проведення підсумкової атестації, дав слушні настанови випуcкникам й передав функційні повноваження голові екзаменаційної комісії проф. Оксані Браславській щодо проведення атестації.

На початку кожного іспиту голова екзаменаційної комісії проводила вступну бесіду щодо процедурних питань: ідентифікація кожного з випускників через підтвердження особи відповідним документом (студентський квиток, паспорт); особливості комунікації; час для підготовки та усної відповіді на екзамені, захисті випускних кваліфікаційних робіт. 

Робота ЕК була конструктивною та плідною. Під час оцінювання результатів екзаменів враховувалися такі показники: змістовність, логічність, грамотність та послідовність викладення матеріалу, чіткість та аргументованість відповідей на запитання членів ЕК.

Попри воєнний стан завершення навчального року цьогоріч відбувається за чітко визначеним графіком, адже змін у термінах проведення випускних заходів не відбулося.

 Голова екзаменаційної комісій у своїх звітах на засіданні Вченої ради природничо-географічного факультету 29 червня 2022 року відзначила, що на основі якісного аналізу результатів випускної атестації визначений рівень сформованості фахових компетентностей випускників  відповідає вимогам стандартів вищої освіти. Під час усних відповідей студенти продемонстрували вміння застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, аналізувати й узагальнювати засвоєний матеріал.  Результати проведення атестаційних екзаменів продемонстрували високу успішність і якість знань здобувачів вищої освіти.

Викладачами, що взяли участь в обговоренні означеного питання, було підкреслено грунтовність теоретичних знань та практичних навичок студентів-випускників, професійна компетентність яких стане потужним фундаментом для подальшого розвитку освіти й науки в державі.

Чекаємо наших здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» на навчання у магістратурі, бажаємо успіхів, саморозвитку, стійкості духу! Здоров’я Вам, наші випускники та високих результатів у професійній діяльності!


Наверх