ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Навчальна географічна практика здобувачів вищої освіти природничо-географічного факультету

Опубліковано: 06.06.2023, 16:24

Навчальна практика – один із основних компонентів навчального процесу у закладах вищої освіти.  Вона характеризується як елемент процесу навчання так і має свої особливості, що визначають специфіку підходів до визначення її мети, змісту, форм, методів та засобів проведення. Під час практики здійснюється формування та закріплення професійних вмінь і навичок, які базуються на отриманих під час аудиторної роботи знаннях, що є пріоритетним у розвитку компетентності вчителя природничих дисциплін. Адже саме взаємозв’язок теорії і практики є основою у вивченні майбутніми вчителями фундаментальних та спеціальних природничих дисциплін, сприяє здійсненню міждисциплінарних зв’язків діяльності викладачів закладів вищої освіти.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є однією з форм освітнього процесу, завдяки якій не лише здійснюється перевірка їх фахових компетентностей, а й створюються широкі можливості для формування дослідницької культури майбутніх фахівців у конкретній науковій галузі. Навчальні (польові) практики з природничих дисциплін – обов’язкова ланка навчального процесу в системі вищої освіти природничо-наукового спрямування, які передбачають розширювати і поглиблювати знання студентів, отриманих під час теоретичного вивчення програмового матеріалу. Вони сприяють формуванню природничого світогляду та естетичного виховання студентів, дають наочне уявлення про природні явища та взаємозв’язки між ними, навчають реєструвати факти та аналізувати їх, узагальнювати побачене й робити висновки.

З метою вивчення геологічної будови території Центральної України, особливостей функціонування підприємств гірничодобувної промисловості, похідних антропогенних форм рельєфу, гідрологічних характеристик р. Південний Буг відповідно програми навчальної географічної практики упродовж 30.05.2023р. – 04.06. 2023 р. була організована навчальна  екскурсія територією Уманського району Черкаської області та Голованівського району Кіровоградської області для здобувачів вищої освіти спеціальностей 193 Геодезія та землеустрій (Освітня програма: Геодезія та землеустрій), 014.07  Середня освіта (Географія) (Освітня програма: Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини)

Зокрема, студенти відвідали Буцький каньйон, вивчили його геологічну будову, склад та умови залягання гірських порід, флювіальну морфоскульптуру, пов’язану з діяльністю р. Гірський Тікич.

За традицією для здобувачів вищої освіти Вячеслав Ніколаєвський, геолог ПраТ «Заваллівський графітовий комбінат» (смт. Завалля, Голованівський район Кіровоградської області),  провів змістовну екскурсію кар’єром, пояснивши умови залягання та добування графітової руди, формування об’єктів антропогенної мофоскульптури техногенного походження.

Невід’ємною складовою навчальної практики є вивчення будови долини та визначення морфометричних характеристик  р. Південний Буг. Зокрема, студенти мали змогу визначити: якість води; елементи річкової долини; характер течії річки; провести вимірювання глибини і ширини течії, за проведеними вимірами обрахувати витрати води.

Значна увага приділялась виховній роботі. Здобувачі вищої освіти ознайомились з  експозицією Гайворонського краєзнавчого музею.

Аби вшанувати пам’ять загиблих українських воїнів студенти відвідали  виставку-реквієм «Моє серце – сталь! Моя кров – Азов!». Світлини бійців Окремого загону спеціального призначення «Азов», незламних захисників Маріуполя, безсмертних героїв не залишають байдужими нікого.

З великою зацікавленістю й одночасно зі смутком в очах та скорботою в душі студенти слухали розповідь про українських героїв, глибоко переймаючись їх долею, сьогоденням та майбутнім України.

Упродовж навчальної екскурсії здобувачі вищої освіти  мали змогу перебувати у відділенні реабілітації, оздоровлення і відпочинку змішаного типу «Буг» в с. Ставки Гайсинського району Вінницької області.

Студенти упродовж навчальної географічної практики набули певних навичок проведення польових досліджень, організації побуту та дозвілля.


Наверх