ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Нове навчально-методичне забезпечення для здобувачів-екологів

Опубліковано: 10.07.2023, 8:23

На природничо-географічному факультеті значна увага приділяється навчально-методичному забезпеченню всіх освітніх програм, у тому числі ОП Екологія.

Нещодавно опубліковано навчальний посібник «Заповідна справа» для здобувачів першого бакалаврського рівня спеціальності 101 Екологія (автор, професор Світлана Совгіра)

У навчальному посібнику схарактеризовано історичні віхи заповідної справи в Україні, розкрито науково-методологічні та організаційно-правові засади заповідної справи в Україні. Здійснено класифікацію природно-заповідних територій та об’єктів природних комплексів України, їх репрезентативність в ПЗФ. Висвітлено законодавство про Червону та Зелену книгу України. Подано детальну характеристику природних й біосферних заповідників, національних парків, регіональних ландшафтних парків, заказників, пам’яток природи, заповідних урочищ, штучно створених територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Подано структуру та зонально-регіональні особливості природно-заповідного фонду України. Розкрито природоохоронну діяльність на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України. Висвітлено методику створення територій природно-заповідного фонду та економічні аспекти управління природно-заповідним фондом України.

Зі змістом посібника можна ознайомитися у бібліотеці університету та в науково-дослідній лабораторії «Екологія і освіта» (ауд. 211).


Наверх