ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Майстер-клас «Організація наукової роботи педагогів»

Опубліковано: 17.11.2023, 10:46

15 листопада 2023 року доктор педагогічних наук, професор Світлана Совгіра провела мастер-клас «Організація наукової роботи педагогів», де практично окреслила як успішно стати науковцем та як правильно організовувати свою наукову роботу, а саме – науковий підхід до написання статей категорії Б та публікації у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Світлана Василівна – це педагог, фахівець, наставник, учитель, яка підготувала покоління науковців, дала їм дорогу в науковий світ. Підготувала 10 кандидатів, 2 доктори наук, 3 доктори філософії. Вона, як педагог, є яскравою, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, джерелом глибоких і різноманітних знань. Для своїх вихованців вона є ланцюжком, що зв’язує досвід попередніх поколінь і прогресивні ідеї, направлені на розвиток майбутнього покоління.

Науковці кафедри географії та методики її навчання отримали величезний досвід, який допоможе у професійній діяльності. Адже робота науково-педагогічного працівника ставить перед педагогами, а особливо перед молодими викладачами надзвичайно високі вимоги: постійно вчитися, удосконалюватися, адаптуватися до потреб суспільства, бути не просто інформаційним джерелом для здобувачів освіти, а стати для них помічником, модератором, який навчить самостійно приймати рішення.


Наверх