Обговорення зі стейкхолдерами освітніх програм спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія)

Опубліковано: 19.01.2024, 10:49

18.01.2024р. на кафедрі географії, геодезії та землеустрою, відповідно до Положення про освітні програми (нова редакція) в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, відбулося обговорення освітніх програм першого (бакалаврського) рівня: Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини), Середня освіта (Географія. Англійська мова) та другого (магістерського) рівня: Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини), Середня освіта (Географія) членами проектних груп спільно зі стейкхолдерами. Зустріч відбулась у дистанційному форматі на платформі Google meet.

Завідувач кафедри географії, геодезії та землеустрою професор Оксана Браславська ознайомила присутніх із Положенням про освітні програми в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (нова редакція), затвердженим рішенням вченої ради УДПУ імені Павла Тичини, протокол №12 від 23.03.2023р. (наказ ректора №360о/д від 29.03.2023р.).

Гаранти освітніх програм Оксана Герасименко – першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини), Андрій Максютов – першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Географія. Англійська мова), Інна Рожі – другого (магістерського) рівня Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини), Любов Безлатня – другого (магістерського) рівня Середня освіта (Географія) ознайомили присутніх з зауваженнями та рекомендаціями випускників та здобувачів освіти, які вони залишили на сайті факультету (https://pgf.udpu.edu.ua/bakalavr;  https://pgf.udpu.edu.ua/magistr )

Стейкхолдери Таміла Скарбовська, директор Уманського ліцею №1, Тетяна Сінета, директор Гайворонського політехнічного коледжу, Сергій Сорокін, директор Уманської гімназії №4 взяли активну участь у обговоренні освітніх програм.


Наверх