Підписання угоди про співпрацю

Опубліковано: 22.03.2024, 10:03

21 березня 2024 року в Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді МОН України відбулась зустріч науково-педагогічних працівників кафедри географії, геодезії та землеустрою Оксани Браславської, Людмили Озерової, Ольги Проценко з дирекцією.

Під час зустрічі було обговорено низку питань, зокрема підвищення рівня наукової, освітньо-спортивної, профорієнтаційної роботи в університеті та в НЕНЦ, розвиток нових моделей освітнього та виховного процесу, волонтерської діяльності, менторства в освіті, наставництва, організація спільного проведення та використання результатів науково-дослідних робіт і наукових досліджень, реалізація в освітньому процесі інноваційних технологій, нових методів та засобів навчання з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, методичних рекомендацій з навчальних дисциплін, розроблених науково-педагогічними працівниками університету, організація та проведення інформаційних заходів, обговорення освітніх програм здобувачів вищої освіти, програм освітніх компонентів, забезпечення кадрами.

Як підсумок зустрічі було укладено угоду про співпрацю між НЕНЦ та Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини з метою створення належних організаційних умов для подальшого співробітництва та взаємодії у освітній, науково-дослідницькій і спортивній сферах, об’єднання зусиль для організації освітнього процесу в університеті та НЕНЦ, а також з метою поліпшення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань та їх практичного застосування, реалізації завдань державних національних програм.

Гостей ознайомили із напрямами роботи НЕНЦ та матеріально-технічною базою.


Наверх