ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Використання інноваційних особистісно-орієнтованих моделей.

Опубліковано: 27.03.2015, 15:04

Нагальною потребою сучасної освіти є пошук нових, більш дієвих педагогічних технологій навчання. Змінюється суспільство, в якому ми живемо, змінюються пріоритети, а разом з ними і цілі географічної освіти. XXI століття вимагає від викладача географії не стільки подачі фактологічної інформації, скільки навчання умінь самостійно одержувати потрібні географічні матеріали, аналізувати їх. На перше місце виступають завдання з формування особистості, здатної до подальшої самоосвіти. Розвиток індивідуальних якостей особистості стає найважливішим завданням сучасної освіти. IMG_6880 IMG_7282 Цікавим є досвід ст. викладача кафедри географії та методики її навчання Максютова А.О. щодо використання інноваційних особистісно-орієнтованих моделей навчання на заняттях з географії світового господарства. Найважливіша з таких моделей – проектна діяльність. На заняттях з географії світового господарства існують широкі можливості застосування проектної діяльності у вигляді міні-проектів. IMG_7284 Під час викладання дисциплін географічного циклу міні-проекти використовується при вивченні різних галузей промисловості, студенти створюють проекти різних підприємств, проекти освоєння родовищ корисних копалин. Такі завдання даються студентам на весь період вивчення відповідної дисципліни, після чого студенти повинні представити проект будь-якого промислового підприємства та обґрунтувати свої розробки на основі знань, які вони отримали в процесі вивчення даної теми.


Наверх