Склад ради молодих науковців факультету природничої освіти та природокористування

Голова ради


Скакун Вікторія Олександрівна

кандидат біологічних наук
викладач кафедри біології та здоров’я людини

Е-mail:skakyn_vika@meta.ua

Сфера наукових інтересів: інтродукція деревних рослин, особливості використання в озелененні красиво квітучих деревних рослин. Біолого-екологічні особливості представників роду Buddleja L. у Правобережному Лісостепу України.

Заступник голови ради

Рожі Томас Адальбертович

викладач-стажист кафедри географії, геодезії та землеустрою

Е-mail: tomas.rozhi.94@gmail.com

Секретар ради


Сорока Мирослава Валентинівна

викладач-стажист кафедри хімії та екології

Е-mail:m.v.soroka@udpu.edu.ua


Недайборщ Наталія Петрівна

викладач-стажист кафедри хімії та екології

Е-mail:nedayborsch.natalia@udpu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: сучасні проблеми аналітичної хімії, професійно-методична підготовка майбутніх учителів хімії.

Новікова Тетяна Петрівна

кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри біології та здоров’я людини

Е-mail: seminukt@gmail.com


Рожі Інна Георгіївна

кандидат педагогічних наук кафедри географії, геодезії та землеустрою

Е-mail:inna.rozhi.93@gmail.com

Сфера наукових інтересів: підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчо-туристської роботи на засадах компетентнісного підходу


Озерова Людмила Андріївна

викладач-стажист кафедри географії, геодезії та землеустрою

Е-mail:ludmila.ozerova16@ukr.net


Парахненко Владислав Геннадійович

викладач-стажист кафедри хімії та екології

Е-mail:vladparachnenko@ukr.net

Сфера наукових інтересів: радіоекологія, агроекологія, адвентивна флора України.


Мандебура Святослав Васильович

викладач-стажист кафедри хімії та екології

Е-mail:eko14b.mandebura@gmail.com

Сфера наукових інтересів: методи дослідження в екології, ландшафтна екологія.


Чернікова Ніна Сергіївна

викладач-стажист кафедри хімії та екології

Е-mail:n.s.chernikova@udpu.edu.ua


Красноштан Василь Ігорович

к. с/г н., викладач-стажист кафедри біології та здоров’я людини

Е-mail:wasia1995@gmail.com


Наверх