ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Склад ради молодих науковців природничо-географічного факультету

Голова ради


Задорожна Олена Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Е-mail:Zadoroschnao@ukr.net

Сфера наукових інтересів: екологічний світогляд, хіміко-екологічний світогляд, екологічні переконання, хіміко-екологічна освіта, природоохоронна діяльність.

Заступник голови ради

Новікова Тетяна Петрівна

кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри біології та методики її навчання

Е-mail: seminukt@gmail.com

Секретар ради


Недайборщ Наталія Петрівна

викладач-стажист кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Е-mail:nedayborsch.natalia@udpu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: сучасні проблеми аналітичної хімії, професійно-методична підготовка майбутніх учителів хімії.


Рожі Інна Георгіївна

кандидат педагогічних наук кафедри географії та методики її навчання

Е-mail:inna.rozhi.93@gmail.com

Сфера наукових інтересів: підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчо-туристської роботи на засадах компетентнісного підходу


Будченко Ірина Євгеніївна

викладач-стажист кафедри біології та методики її навчання

Е-mail:irabudchenko88@gmail.com


Озерова Людмила Андріївна

викладач-стажист кафедри географії та методики її навчання

Е-mail:ludmila.ozerova16@ukr.net


Парахненко Владислав Геннадійович

викладач-стажист кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Е-mail:vladparachnenko@ukr.net

Сфера наукових інтересів: радіоекологія, агроекологія, адвентивна флора України.


Мандебура Святослав Васильович

викладач-стажист кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Е-mail:eko14b.mandebura@gmail.com

Сфера наукових інтересів: методи дослідження в екології, ландшафтна екологія.


Марочкіна Тетяна Василівна

викладач-стажист кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Е-mail:tatanamarockyna@gmail.com


Сорока Мирослава Валентинівна

викладач-стажист кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Е-mail:m.v.soroka@udpu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: сучасні підходи викладання хімічних дисциплін,
хімічний світогляд, хімічна освіта.


Норченко Валерія Ігорівна

викладач-стажист кафедри біології та методики її навчання

Е-mail:norchenkovaleria@gmail.com


Наверх