ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Совгіра Світлана Василівна

СОВГІРА
Світлана Василівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Народилася 4 березня 1963 року в м. Умань Черкаської області. У 1984 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г. Тичини за спеціальністю «Біологія» та отримала кваліфікацію вчителя біології середньої школи.

В університеті працює з 1996 року. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутнього вчителя до екологічного виховання старшокласників». З 17 жовтня 2002 року доцент кафедри географії та екології. У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико–методичні основи формування екологічного світогляду майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах». З 23 грудня 2011 року професор кафедри хімії та екології.

Один із співзасновників та співкерівників науково–дослідної лабораторії «Екологія і освіта», на базі якої виконувалися 5 держбюджетних тем. В даний час здійснює керівництво держбюджетною темою «Інтеграція технологій екологізації й енергозбереження в освітніх закладах та залучення молоді до заощадження природних ресурсів» (2013–2014 рр.) (реєстраційний номер №0113U000330).

Є одним із організаторів видання щорічного збірника наукових праць «Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ» (№1–15).

Входить до складу спеціалізованої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук К 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, спеціальності: 13.00.07 – теорія і методика виховання та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (наказ ВАК № 368 від 31.05.2010 р.).

На високому професійному рівні здійснює керівництво науковою роботою аспірантів, студентів та членів МАН.

Є автором понад 290 наукових праць та посібників, зокрема: двох підручників «Методика навчання екології» (2007), «Технологія та організація природоохоронних робіт» (2011) та двох навчальних посібників: «Охорона природи: проблеми енергозбереження» (2010) та «Екологія: озеленення навчального середовища» (2010) з грифом МОН.

За багаторічну сумлінну працю відзначена Почесною грамотою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (травень, 2002 р.), Почесною грамотою Черкаської обласної ради (№ 5039, травень, 2011 р.).


Наверх