ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Основні напрями наукової діяльності

 

Робота професорсько-викладацького складу кафедр факультету чітко спрямована на розв’язанням певних наукових проблем. Так на кафедрі хімії, екології та методики їх навчання (зав. кафедрою проф. С.В. Совгіра) розробляється загальна наукова тема «Дослідження біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчення і покращення екологічного стану водних ресурсів Центрального Побужжя»; на кафедрі біології та методики її навчання (зав. кафедрою Красноштан І.В.) ведеться робота з підготовки майбутніх учителів біології у контексті розвитку вищої педагогічної освіти України»; на кафедрі географії та методики її навчання (зав. кафедрою проф. О.В. Браславська) ведуться дослідження ландшафтного різноманіття лісостепу і степу Правобережної України.

1

Канд. біол. наук, доц. І.В. Красноштан під час проведення дослідів

Природничо-географічний факультет орієнтується на розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Під егідою НАН, НААН та АПН України в структурі факультету функціонують такі науково-дослідні лабораторії:

«Екологія і освіта» (завідувач проф. С.В. Совгіра);

«Лабораторія оптимізації родючості ґрунтів» (завідувач проф. В.П. Миколайко);

«Наукова геологічна лабораторія» (завідувач проф. О.В.Браславська);

«Лабораторія інноваційних технологій навчання біології» (завідувач доктор. Р.А.Якимчук),

які тісно співпрацюють з провідними науковими та освітянськими закладами України.

2

Наукова робота в хімічній лабораторії

Завдяки вмілій та спланованій організації діяльності до науково-дослідної роботи активно залучаються також і студенти факультету. Розробка спільних наукових проектів, дослідження в рамках виконання курсових, дипломних і магістерських робіт сприяють видавництву студентських публікацій, створюють передумови для участі вихованців у роботі науково-практичних конференцій, готують до перемог на Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах.

У рамках затверджених наукових тематик лабораторій студентами, аспірантами і докторантами проводяться наукові дослідження, організовуються експедиції, конференції, наради, семінари, в яких беруть участь провідні науковці України та зарубіжжя, досвідчені вчителі шкіл регіону.


Наверх