Наукові та проблемні групи

Студентська науково-дослідна робота – це один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки фахівців у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного та організаційного характеру, спрямований на залучення студентів до виконання наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу та поза ним. Тому велику увагу викладачі природничо-географічного факультету приділяють науковій роботі зі студентами. До роботи у наукових та проблемних групах залучені студенти I-IV курсів, які виявили схильність до самостійної творчої науково-дослідної роботи з метою дослідження конкретної наукової проблеми.

Зараз на факультеті функціонують такі: Наукові та проблемні групи

Положення Про студентські наукові гуртки та проблемні групи ПГФ


Наверх