ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Моніторинг якості освітньо-професійних програм

Шановний студенте!

Дайте, будь ласка, відверті відповіді на запитання щодо якості освітньо-професійної програми, за якою Ви навчаєтесь.

Анкета «Задоволеність студентів вузу з надання їм підтримки, результатами навчання, щодо створення умов для особистісного розвитку і виховання»

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо забезпечення безпеки освітнього середовища

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійних програм, за якою вони навчаються

Анкета для студентів щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

Анкета для студентів щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Анкета щодо втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного підходу

Анонімне анкетування «Якість освіти в університеті очима студентів»

Анонімне анкетування серед студентів «Молодь проти корупції»

Опитувальник «Окремі питання вивчення відпрацювання студентами пропущених навчальних занять у ІІ половину дня»

Опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою

АНКЕТА «ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМИ»


Наверх