Конференції та семінари

Традицією на природничо-географічному факультеті стало проведення всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. Щомісяця відбуваються науково-методичні семінари, на яких викладачі обговорюють актуальні проблеми у сфері науки та навчальної діяльності.

Всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції 

 

№ з/п

Назва теми

Тип заходу

Дата проведення

Організатори

1

Природничі науки в системі освіти

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

18 березня
2020 р.

Кафедра біології та методики її навчання
2

Географія та екологія:наука і освіта

Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю)

9-10 квітня 2020 р.

Кафедра географії та методики її навчання
2

Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

19 листопада 2020 р.

Кафедра хімії, екології та методики їх навчання

Наукові, науково-практичні, науково-методичні семінари 2020 р.

 

№ з/п

Назва теми

Тип заходу

Час проведення

Відповідальні

1

Спадщина Д. І. Менделєєва: історичні аспекти та сучасний погляд

Науково-методичний семінар

7 лютого 2020 року

Давискиба В. В.

2

Центральна Європа як географічний феномен

Науково-методичний семінар

20 лютого 2020 року

Кравцова І. В.

3

Сучасний стан розвитку туристського рекреаційного потенціалу Черкаської області

Науково-методичний семінар

18 березня 2020 року

Браславська О. В

4

Охорона водних ресурсів в умовах зміни клімату

Науково-методичний семінар

20 березня 2020 року

Задорожна О. М.
5

Музей зоології імені М.Ф. Коваля як база для науково-дослідної роботи викладачів, студентів, вчителів та школярів м. Умані та району

Науково-методичний семінар

2 квітня 2020 року

Мороз Л. М.

Грабовська С. Л.

6

Чорнобильський слід на Землі, в долонях, у думах, серцях

Науково-методичний семінар

26 квітня 2020 року

Гнатюк Н. О.

7

Реалізація змістової лінії «Здоров’я і безпека» в сучасному освітньому просторі

Науково-практичний семінар

20 травня 2020 року

Люленко С. О.

8

Формування дослідницьких умінь в студентів та учнівської молоді під час вивчення дисциплін біологічного циклу

Науково-практичний семінар

7 жовтня 2020 року

Небикова Т. А.

9

Промислові ландшафти Правобережної України

Науково-методичний семінар

 18 жовтня 2020 року

Козинська І. П.

10

Пострадянські трансформації системи розселення районних центрів західної частини Черкаської області

Науково-практичний семінар

20 листопада 2020 року

Герасименко О. В.

11

Синантропізаці рослинного покриву України

Науково-практичний семінар

25 листопада 2020 року

Чорна Г. А.

12 Приготування реактивів для проведення дослідів у шкільному курсі хімії

Науково-методичний семінар

18 грудня 2020 року

Галушко С. М.


Наверх