Педагогічна практика

Педагогічна практика студентів природничо-географічного факультету є складовою частиною освітнього процесу й займає одне з центральних місць у професійній підготовці вчителя закладів загальної середньої освіти. Вона забезпечує реалізацію теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти у практичній діяльності, що сприяє професійному формуванню майбутнього спеціаліста, розкриває його фахові здібності.
Метою педагогічної практики є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами та формами організації освітнього процесу в галузі їх професії, формування у майбутніх учителів біології, географії та хімії професійних компетентностей, виховання потреби систематичної самоосвіти та творчого застосовування знань у практичній діяльності.

Педагогічна практика безпосередньо дає можливість переконатися у правильності обраної сфери діяльності, визначити міру відповідності особистих якостей необхідних для професії вчителя.

Основні завдання педагогічної практики:
– поглиблення і закріплення теоретичних знань здобувачів вищої освіти;
– формування і закріплення основних професійно-педагогічних компетентностей, досвіду відповідно до вимог Галузевих стандартів вищої педагогічної освіти і освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста;
– розвиток у майбутніх учителів педагогічної свідомості і професійно важливих якостей особистості.
Основними умовами ефективності проходження педагогічної практики є її психолого-педагогічна спрямованість, теоретичне обґрунтування, навчальний і виховний характер, систематичність, комплексний підхід до змісту і організації.

Освітня діяльність здобувачів вищої освіти під час практики проходить у декілька етапів:
– підготовчий: здобувач вищої освіти обов’язково має:
взяти участь у настановних зборах в університеті та отримати направлення до закладів загальної середньої освіти;
отримати завдання на час проходження педпрактики та перелік документів, які входять до звітної документації;
– основний етап, під час якого здобувач вищої освіти повинен активно включитися у роботу в якості вчителя, класного керівника, взяти на себе всі посадові обов’язки вказаних спеціалістів;
– заключний етап:
підведення підсумків педагогічної практики;
підготовка звітної документації;
власне захист практики.

Базами проведення практик є заклади загальної середньої освіти міста Умані та населених пунктів за місцем проживання і працевлаштування здобувачів вищої освіти, позашкільні заклади, літні оздоровчі табори.
За період проходження практики здобувачі вищої освіти нашого факультету показують високий рівень володіння фактичним матеріалом, проводять різні типи уроків та позакласних заходів і готуються до повноцінної роботи у закладах загальної середньої освіти.


Наверх