> ПОСТУП ВПЕРЕД | Офіційний сайт природничо-географічного факультету УДПУ ім. П.Тичини

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


ПОСТУП ВПЕРЕД
Опубліковано: 03.12.2018, 11:48

21 листопада на базі Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «АГРООСВІТА» відбулося засідання Науково-методичних комісій сектору вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
Грунтовне пояснення щодо стратегії дій з питань затвердження освітніх Стандартів у своєму виступі здійснив Шаров Олег Ігорович. Зокрема, він розкрив особливості затвердження освітніх стандартів, плану пріоритетних дій уряду на 2018 рік; повідомив про те, що вже розроблено 112 стандартів «бакалаврату», 40 затверджено, 119 проходять експертизу тощо.

Головними завданнями, які були поставлені перед членами Науково-методичних комісій сектору вищої освіти Міністерства освіти і науки України були:
1. Завершення розроблення проектів стандартів.
2. Завершення фахової експертизи вже розроблених проектних варіантів стандартів та їх доопрацювання.
3. Формування нових складів НМР і НМК.
4. Звернення особливої уваги на Концепцію розвитку педагогічної освіти:
– особливі розділи, які визначають структуру освітніх програм;
– спільна частина вимог до педагогічних компетентностей і до атестації випускників;
– додаткові вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
5. Підсумки діяльності Науково-методичних комісій сектору вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
Представники Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Ткаченко Ігор Анатолійович – доктор педагогічних наук, професор, Скус Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, Валюк Вікторія Федорівна – кандидат хімічних наук, доцент  та доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання Браславська Оксана Володимирівна взяли активну участь в обговоренні можливих шляхів вирішення поставлених завдань.


У ході роботи взяли участь працівники різних наукових і навчальних установ. Зокрема, це представники Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Тетяна Геннадіївна Назаренко завідувач лабораторії географічної і економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.


Наверх