ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Відкрите заняття з «Загального землезнавства»

Опубліковано: 21.05.2019, 8:12

20 травня 2019 року доцентом кафедри географії та методики її навчання Олександром Лавриком була проведена відкрита лекція з дисципліни «Загальне землезнавство» на тему «Рухи Землі та їх наслідки» для студентів І курсу 8 групи, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія».


Метою заняття було: ознайомити студентів з видами рухів Землі у просторі; вивчити параметри орбітального та осьового обертання планети, руху системи «Земля-Місяць» та їх географічні наслідки.

Лекція проводилася за чітко розробленим планом, складеним відповідно до програми навчальної дисципліни.

Лектор доступно доніс до студентів доцільність вивчення зазначеної теми та ознайомив із основними питаннями, корті слід розглянути, щоб отримати вичерпні знання.

На занятті була створена доброзичлива атмосфера – викладач не лише доносив інформацію до студентів, але й підтримував із ними діалог, намагався виявити та дати вичерпну відповідь на незрозумілі питання, з котрими стикалися слухачі під час ознайомлення із новим для них матеріалом.

Олександр Лаврик, використовуючи особистісно-орієнтований підхід до студентів, добре організував групу до заняття, підтримував творчу атмосферу упродовж лекції і систематично організовував закріплення вивченого матеріалу опорними запитаннями.

Заняття відвідали: зав. кафедри географії та методики її навчання, д. п. н., проф. Оксана Браславська; д. геол. н., проф. Сергій Половка; к. г. н., доц. Олексій Ситник; к. п. н., доц. Андрій Максютов; к. п. н., доц. Оксана Герасименко; к. г. н., викл. Ірина Козинська; викл. Руслана Дідура.


Наверх