> Відкрите лабораторне заняття з «Біоорганічної хімії» | Офіційний сайт природничо-географічного факультету УДПУ ім. П.Тичини

Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Відкрите лабораторне заняття з «Біоорганічної хімії»
Опубліковано: 23.05.2019, 12:29

22 травня 2019 року кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри хімії, екології та методики їх навчання Оленою Задорожною було проведено відкрите лабораторне заняття з дисципліни «Біоорганічна хімія» на тему «Вітаміни» для студентів І курсу 8 групи спеціальності «101 Екологія».

Метою заняття було розширення, поглиблення й закріплення знань про будову та властивості вітамінів.

Лабораторне заняття проходило згідно навчального плану. Тема лабораторного заняття відповідає програмі навчальної дисципліни. Під час заняття було розкрито класифікацію вітамінів, їх значення, біологічну роль у фізіологічних і біохімічних процесах в організмі.

Заняття передбачало використання інноваційних форм та методів роботи зі студентами: діалог, мозковий штурм, робота в групах, кейс-метод.

Під час практичної частини лабораторного заняття студентами було проведено ряд дослідів на виявлення фізико-хімічних властивостей вітамінів.

Заняття відвідали: д.п.н., проф. Совгіра С.В. доц., к.х.н. Галушко С.М., доц., к.б.н. Гнатюк Н.О., викл., к.п.н. Гончарук В.В., викл. Подзерей Р.В., викл. Давискиба В.В.


Наверх