ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Науково-методичний семінар «Промислові ландшафти Правобережної України»

Опубліковано: 04.01.2021, 9:30

Наприкінці грудня 2020 року, відповідно до наукової теми «Дослідження ландшафтного різноманіття лісостепу і степу Правобережної України» викладачами кафедри географії та методики її навчання був проведений науково-методичний семінар «Промислові ландшафти Правобережної України».

До проведення семінару долучилися викладачі Вінницького  державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Льотної академії Національного авіаційного університету.

Голова оргкомітету науково-методичного семінару О.В. Браславська, доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри географії та методики її навчання.

Модератор семінару: І.П.Козинська, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання.

Метою семінару було дослідження сучасного стану розвитку промислових ландшафтів Правобережної України.

Програма семінару включала секційне засідання.

Загалом у роботі семінару взяли участь 25 учасників, з них 13 магістрантів (за змішаною формою роботи: очно й у режимі відео конференції платформи Zoom).

Під час семінару обговорювалися питання:

 • Історія дослідження промислових ландшафтів.
 • Типологічна класифікація і структура промислових ландшафтів.
 • Мінерально-сировинна основа промислових ландшафтів регіону видобутку уранових руд.
 • Конструктивно-географічні особливості оптимізації промислових ландшафтів Правобережної України.

Учасники семінару продемонстрували високий науковий рівень доповідей та повідомлень з різних аспектів досліджуваної проблеми. Більшість доповідей були присвячені важливим проблемам антропогенного ландшафтознавства.

У зв’язку із вищевикладеним організаційний комітет семінару констатує та пропонує:

 1. Зацікавленим особам продовжувати науково-дослідну роботу з дослідження сучасного стану розвитку промислових ландшафтів Правобережної України.
 2. Рекомендувати заслухані доповіді учасників семінару до друку у збірнику «Природничі науки і освіта» природничо-географічного факультету УДПУ імені Павла Тичини.
 3. Покласти відповідальність за поширення і виконання цієї резолюції на організаційний комітет семінару.

Резолюцію схвалено 30 грудня 2020 р. на підсумковому засіданні учасниками науково-методичного семінару.


Наверх