ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ГЕОГРАФІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ

Опубліковано: 25.05.2021, 13:53

Викладачі кафедри географії та методики її навчання д.п.н., проф. О.В. Браславська (завідувач кафедри географії та методики її навчання), к.п.н., ст. викл. І.Г. Рожі, к.п.н., викл. Л.М. Запорожець успішно виконали програму міжнародного стажування (Польща) за темою: «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи» (05 квітня – 14 травня 2021 року) в обсязі 6 кредитів (180 годин) у дистанційному режимі.

Метою стажування є поглиблення знань та формування компетентності наукових колективів українських університетів з точки зору викликів, рішень та перспектив у викладацькій та науково-дослідній діяльності в сучасному університеті.

Учасники стажування, прослухавши лекції, виконавши практичні завдання покращили свої вміння у застосуванні різних методів та форм роботи зі студентами (навчання творчому мисленню, праця методом тьюторингу, інтерактивні онлайн інструменти), вдосконалили дослідницькі навички (написання наукових статей, мистецтво публічних виступів); навчилися оцінювати потенційні переваги та вирішувати проблеми застосування цих методів і форм у професійній діяльності; розробляти конкретні рішення для впровадження нових практик у різні сфери власної науково-педагогічної діяльності.

По закінченню стажування викладачі отримали сертифікати.


Наверх