Викладачі-географи у співпраці з бібліотекою університету: першооснови академічної доброчесності

Опубліковано: 22.05.2023, 11:56

Найважливішою характеристикою якості наукової праці є її бібліографічна культура. Саме вона слугує критерієм наукової етики дослідника, показником його поваги до здобутків інших авторів і до інституту інтелектуальної власності.

Невід’ємним елементом будь-якої наукової праці є її бібліографічний апарат – бібліографічні посилання, а також прикнижкові списки. Його завдання – ознайомити читача з джерелами цитат і запозичень; допомогти знайти згадувані в тексті документи; інформувати про публікації на подібні теми; допомогти у виборі літератури за темою дослідження; дати можливість автору стиснути виклад, пославшись на праці, в яких висвітлені ним питання розглянуто повніше, докладніше або з іншого погляду.

З метою надання допомоги викладачам у підготовці наукових та навчальнометодичних видань та підвищення якості видавничої діяльності підготовлено методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів наукових на навчальних видань, 18 травня 2023 року  в рамках співпраці кафедри географії та методики її навчання з інформаційно-бібліографічним відділом бібліотеки відбулося онлайн-заняття на тему: “Академічна доброчесність: оформлення списку літератури за ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”.

Під час онлайн-лекції були розглянуті такі питання:

  1. Чому академічна доброчесність важлива?
  2. Вимоги до оформлення бібліографічного опису літературних джерел.
  3. Основні правила оформлення джерел інформації.

Відповідно до «Положення про організацію накової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах» одним із шляхів вирішення завдань та пріоритетних напрямів розвитку ЗВО є саме організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації, мережу Інтернет.

Науково-педагогічні працівники кафедри мали змогу дізнатися про особливості складання бібліографічного опису різних видів документів, а також поставити питання бібліографу щодо особливих випадків оформлення джерела.


Наверх