Новий навчальний посібник «Освіта для сталого розвитку» для магістрів екологів

Опубліковано: 11.08.2023, 15:07

Для забезпечення нової освітньої програми Екологія спеціальності 101 Екологія другого магістерського рівня опубліковано новий навчальний посібник «Освіта для сталого розвитку» (автор Світлана Совгіра).

У навчальному посібнику схарактеризовано різні аспекти сталого розвитку у контексті соціально-економічних проблем ХХІ століття, висвітлено міжнародну діяльність у визначенні засад сталого розвитку. Розкрито взаємозв’язок сталого розвитку та освіти, подано освіту як основний чинник забезпечення сталого розвитку. Здійснено порівняння екологічної освіти та освіти для сталого розвитку. Подано екологічну освіту як базову складову європейської стратегії освіти для сталого розвитку та механізм реалізації державної екологічної політики. Розкрито екологічну освіту та природоохоронну діяльність в контексті сталого розвитку. Показано впровадження освіти для сталого розвитку в Україні у різні сектори суспільства.

Зі змістом посібника можна ознайомитися у бібліотеці університету та в навчально-дослідній лабораторії «Екологія і освіта».


Наверх