ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


«ПАРОТЯГИ МЧАТЬ ДО ПЕРЕМОГИ»

Опубліковано: 08.09.2023, 12:03

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу територіальних громад», яка проводилася в рамках культурно-мистецької акції «Паротяги мчать до Перемоги», відбулася наприкінці серпня 2023 року у м. Гайворон Кіровоградської області. Співорганізаторами конференції виступили: Гайворонська міська рада; Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства та туризму учнівської молоді; департамент культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації; відділ культури, туризму та культурної спадщини Гайворонської міської ради Кіровоградської області, кафедра міжнародного туризму та країнознавства Національного авіаційного університету (м. Київ), кафедра географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань), кафедра географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського  (м. Вінниця).

Мета конференції – привернути увагу громадськості до питання збереження вузькоколійної залізниці в Гайворонській міській територіальній громаді, обговорення теоретичних і прикладних аспектів сприяння розвитку туризму, налагодження співробітництва місцевої влади, науки, освіти, культури та бізнесу щодо розвитку туристичного бренду регіону.

Програма конференції включала пленарне засідання та роботу восьми секцій:

 1. Регіональна рекреаційна географія та туризмознавство: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
 2. Сучасні економічні, соціальні та рекреаційні студії України: їх значення для розвитку рекреаційно-туристичного природокористування територіальних громад.
 3. Туризм як сучасний спосіб пізнання території.
 4. Дослідження краєзнавчої спадщини  територіальних громад. Видатні краєзнавці регіонів.
 5. Проблеми природокористування: виклики для територіальних громад.
 6. Стан туристичної інфраструктури територіальних громад: проблеми і перспективи.
 7. Ринок рекреаційно-туристичних послуг України. Економічні проблеми, менеджмент та маркетинг в туризмі
 8. Рекреаційно-туристична освіта та кадрове забезпечення рекреаційно-туристичної сфери.

Під час роботи конференції були оприлюднені доповіді, що стосувалися питань історії, географії, економіки, теоретичних і прикладних питань розвитку туризму, народознавчих традицій України та Гайворонського краю, сучасного стану та перспектив розвитку вузькоколійного туризму у регіоні та зарубіжних країнах, вдосконалення туристичної інфраструктури та інші.

Учасники конференції обговорили: туристичні ресурси Гайворонщини, зокрема, природно-рекреаційні, історико-культурні, соціально-економічні; збереження екологічної рівноваги в регіоні; визначні історичні пам’ятки краю; познайомилися з діяльністю відомих краєзнавців регіону та сучасним станом рекреаційно-туристичних послуг в зарубіжних країнах.

Науковці із закладів вищої освіти представили вагомий власний досвід профільної діяльності у сфері розвитку геотуризму, культурно-історичної діяльності. Також були представлені доповіді учасників із Бельгії, Чехії, Австралії.

Заслухавши та обговоривши доповіді, учасники конференції визнали пріоритетність економічного розвитку Гайворонщини в контексті розвитку туризму з його феноменальними можливостями матеріального і духовного збагачення населення, а також важливість популяризації туристичних та рекреаційних можливостей Гайворонської міської територіальної громади з метою зростання інвестиційної привабливості територій, збільшення туристичних потоків та розширення географії подорожі мандрівників.

На підставі представлених доповідей та матеріалів учасниками конференції прийнято низку рекомендацій щодо:  об’єднання зусиль інвесторів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, освітніх та наукових закладів, громадських організацій, місцевих краєзнавців навколо питання щодо збереження вузькоколійної залізниці на території Гайворонщини; єдиного бачення розвитку та представлення туристично-рекреаційної привабливості Гайворонської міської територіальної громади на форумах і презентаціях різних рівнів; консолідації зусиль культурно-освітніх, наукових та громадських інституцій, а також суб’єктів туристичного бізнесу для популяризації маловідомих сторінок культурно-історичної спадщини населених пунктів регіону.


Наверх