ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Обговорення проєкту ОПП Геодезія та землеустрій за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій

Опубліковано: 14.09.2023, 16:40

14 вересня 2023 року проведено засідання проєктної групи освітньо-професійної програми Геодезія та землеустрій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій.

Зустріч проходила у дистанційному форматі із застосуванням платформи Zoom-конференція у складі: гарант ОПП кандидат географічних наук, доцент Ситник О.І., доктор технічних наук, професор Боровий В.О., кандидат технічних наук, доцент Дець Т.І., кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кирилюк В.П. та викладач-стажист Рожі Т.А.

У процесі обговорення акцентовано увагу на особливостях та перевагах програми; структурно-логічній схемі, у якій наведено освітні компоненти та взаємозв’язки між ними; на переліку обов’язкових та вибіркових компонент, зазначено, що ОПП Геодезія та землеустрій відповідає діючому стандарту.

Під час проведеної зустрічі були сформовані конструктивні пропозиції щодо удосконалення освітньої програми.


Наверх