«Forum Sois, 2024: розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя»

Опубліковано: 01.04.2024, 8:42

З 26 по 29 березня 2024 року професор кафедри географії, геодезії та землеустрою Оксана Браславська та викладач Людмила Озерова взяли участь у VI Міжнародному науково-практичному WEB-форумі «Forum Sois, 2024: розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя».

Організаторами WEB-форуму виступили Міністерство освіти і науки України, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Українська інженерно-педагогічна академія, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Західноукраїнський національний університет, Національний авіаційний університет, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Український державний університет науки і технологій (Дніпро), НМЦ ПТО у Харківській області, НМЦ ПТО у Донецькій області (тимчасово м. Луцьк), а також стратегічні партнери за згодою – провідні наукові установи, заклади освіти і громадські об’єднання України і зарубіжжя.

Місією WEB-форуму стало запровадження ідей розбудови єдиного відкритого інформаційного освітнього простору шляхом об’єднання зусиль наукових установ і закладів освіти України та європейських країн, а також держав, що обрали пріоритетним шлях сталого розвитку науки і освіти.

Основні напрями роботи форуму були:

1. Трансдисциплінарна парадигма цифрової трансформації суспільства. Управління змінами та якістю наукового та освітнього процесів.

2. Психологічні засади розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя.

3. Стратегії цифрової трансформації освіти: засоби, методики, технології, системи.

4. Сучасні підходи наукових інформаційних центрів і бібліотек у забезпеченні системної освітньої аналітики та соціальних комунікацій.

5. Освіта дорослих в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства

6. Університетська освіта: тенденції сьогодення.

7. STEM-освіта: досвід, реалії, стратегії.

Ми щиро дякуємо організаторам VI Міжнародного науково-практичного WEB-форуму за цінний досвід.


Наверх