Конкурсна відкрита лекція з “Харчової хімії”

Опубліковано: 02.04.2024, 16:28

Відповідно до графіка проведення відкритих занять у ІІ семестрі 2023/2024 навчального року, 2 квітня 2024 р. була проведена конкурсна відкрита лекція з обовʼязкового компонента «Харчова хімія» на тему: «Вітаміни». Лектор – доцент кафедри хімії та екології Олена Задорожна. Форма проведення: онлайн-заняття з використанням платформи Google Meet.

До відкритої лекції були долучені здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти (171 група) й викладачі кафедри хімії та екології.

Мета лекції полягала у формуванні, розширенні й поглибленні знань та понять здобувачів вищої освіти про найважливіші низькомолекулярні біорегулятори вітаміни, їх значення та функції у біохімічних процесах організму, їх склад, будову і біологічну роль.

Для реалізації мети були розглянуті наступні питання:

Історія відкриття вітамінів.

Терміни, поняття та класифікація вітамінів.

Фізіологічна роль в організмі людини, потреби та джерела вітамінів.

Вплив технологічної обробки на збереженість вітамінів.

Антивітаміни.

Лекція чітко структурована, ілюстрована презентацією у форматі Microsoft Power Point, матеріал викладено у логічній послідовності з використанням міжпредметних зв’язків (хімія, біологія, основи медичних знань). Усі студенти брали активну участь в обговоренні питань лекції, синхронно виконували завдання.

Конкурсна відкрита лекція отримала схвальні відгуки від здобувачів вищої освіти та викладачів. Присутні відзначили високий науковий та навчальний рівень володіння лектором матеріалу, використання веб-ресурсів, що дало змогу ефективно залучити до активної роботи кожного студента.

Лекційне заняття проведено на високому науковому та методичному рівні.


Наверх