Відкрите конкурсне заняття

Опубліковано: 29.04.2024, 13:25

29 квітня 2024 року відбулося відкрите заняття кандидата педагогічних наук, доцента кафедри географії, геодезії та землеустрою Андрія Максютова з дисципліни «Географія світового господарства» для здобувачів ІV курсу спеціальності 014.07 Середня освіта (Географiя. Біологія та здоров’я людини) денної форми навчання на тему: «Машинобудівна промисловість світу».

Зміст заняття був спрямований на ознайомлення здобувачів зі структурою, чинниками розміщення підприємств, проблемами та перспективами розвитку машинобудівної промисловості світу.

Під час проведення заняття було дотримано чіткої, методично грамотної структури. Викладач продемонстрував володіння методикою навчання, що виявлялося у використанні різноманітних педагогічних методів та прийомів роботи. Використання мультимедійної презентації з аудіо супроводом дозволило забезпечити візуалізацію матеріалу та сприяло розвитку мотивації здобувачів, активізації їх пізнавальної діяльності.

Конструктивна співпраця між викладачем і здобувачами освіти, що відбувалася протягом усього заняття, позитивно вплинула на засвоєння матеріалу, засвідчила їх співпрацю та реалізацію дидактичної мети, а також сприяла вмотивованості майбутніх фахівців до саморозвитку та подальшої наполегливої роботи на професійній ниві.


Наверх