Зустріч з головою ЕК студентів ОС «Бакалавр»

Опубліковано: 03.06.2024, 9:41

На факультеті природничої освіти та природокористування відбулася зустріч здобувачів ОС «Бакалавр» випускного курсу з головою екзаменаційної комісії. Захід було організовано на платформі Google Meet. Голова ЕК (завідувач кафедри географії, геодезії та землеустрою, д-р. пед. наук, професор Оксана Браславська) звернулася до бакалаврів денної та заочної форм навчання з вітальним словом; розповіла про організацію випускної атестації в режимі дистанційного навчання за умов воєнного стану в країні.

Здобувачі були ознайомлені з програмою та порядком проведення випускних екзаменів, які визначені «Положенням про організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», «Положенням про Європейську кредитно-трансферну систему навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», «Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії» та іншими нормативно-правовими актами, а також детально поінформувала випускників щодо процедури складання екзамену та захисту випускних кваліфікаційних робіт. Голова ЕК ознайомила студентів із складом екзаменаційної комісії, яку затверджено наказом ректора, графіками проведення випускних екзаменів та захистів кваліфікаційних робіт.

Зустріч із здобувачами проходила в активному обговоренні організаційних питань. Бажаємо успіхів здобувачам ОС «Бакалавр» у складанні випускної атестації!


Наверх