Освітні напрями підготовки

Природничо-географічний факультет є одним із найстарших в університеті. Під назвами біологічний, природничий, природничо-географічний він існує понад 75 років. Основними пріоритетами факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі природознавства, розкриття особистісного потенціалу кожного студента, його лідерських якостей та творчих здібностей.

ОСВІТНІ НАПРЯМИ

Факультет здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання.

Денна форма навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр»

Галузь знань: 0401 Природничі науки

1. Напрям підготовки: 6.040102 «Біологія»
Додаткова спеціальність: 6.030103 «Практична психологія»
Додаткова спеціальність: 6.040101 «Хімія»
Кваліфікація: вчитель біології

2. Напрям підготовки: 6.040104 «Географія»
Додаткова спеціальність: 6.040102 «Біологія»
Спеціалізація: краєзнавчо-туристична робота
Кваліфікація: вчитель географії

3. Напрям підготовки: 6.040101 «Хімія»
Спеціалізація: інформатика
Кваліфікація: вчитель хімії

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Галузь знань: 0401 Природничі науки

1. Спеціальність: 7.04010201 «Біологія»
Спеціалізація: Хімія
Кваліфікація: Біолог. Вчитель біології, хімії та екології

2. Спеціальність: 7.04010401 «Географія».
Додаткова спеціальність: 7.04010201 «Біологія»
Кваліфікація: Географ. Вчитель географії, біології та економіки. Організатор краєзнавчо-туристичної роботи.

3. Спеціальність: 7.04010201 «Біологія».
Додаткова спеціальність: 7.03010301 «Практична психологія».
Кваліфікація: Біолог. Вчитель біології та екології.
Практичний психолог у навчальних закладах.

4. Спеціальність: 7.04010101 «Хімія».
Спеціалізація: інформатика
Кваліфікація: Хімік. Вчитель хімії та екології. Вчитель інформатики.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Галузь знань: 0401 Природничі науки

1. Спеціальність: 8.04010401 «Географія».
Кваліфікація: Географ. Викладач географії

2. Спеціальність: 8.04010201 «Біологія».
Кваліфікація: Біолог. Викладач біології

3. Спеціальність: 8.04010101 «Хімія».
Кваліфікація: Хімік. Викладач хімії.

Заочна форма навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр»

1. Напрям підготовки: 6.040102 «Біологія»
Додаткова спеціальність: 6.040101 «Хімія»
Кваліфікація: вчитель біології

2. Напрям підготовки: 6.040104 «Географія»
Додаткова спеціальність: 6.040102 «Біологія»
Кваліфікація : вчитель географії

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

1. Спеціальність: 7.04010201 «Біологія»
Спеціалізація: Хімія
Кваліфікація: Біолог. Вчитель біології, хімії та екології

2. Спеціальність: 7.04010401 «Географія».
Додаткова спеціальність: 7.04010201 «Біологія»
Кваліфікація: Географ. Вчитель географії, біології та економіки. Організатор краєзнавчо-туристичної роботи.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

1. Спеціальність: 8.04010401 «Географія».
Кваліфікація: Географ. Викладач географії

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст (ІІ вища освіта)

1. Спеціальність: 7.04010201 «Біологія»
Спеціалізація: Хімія
Кваліфікація: Біолог. Вчитель біології, хімії та екології

2. Спеціальність: 7.04010401 «Географія».
Кваліфікація: Географ. Вчитель географії та економіки. Організатор краєзнавчо-туристичної роботи.

Форми і тривалість навчання

Форми і тривалість навчання студентів на факультеті для здобуття кваліфікаційного рівня:

бакалавр – денна/заочна: 3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти;

спеціаліст – денна/заочна: 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;

магістр – денна/заочна: 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»; 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”.


Наверх