Відповідальний за організацію навчального процесу для іноземних студентів

 

ВАЛЮК Вікторія Федорівна кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії, екології та методики їх навчання

Навчальний корпус №1, 222 ауд., тел. (04744) 4-05-43 Е-mail:

У 1997 році з відзнакою закінчила природничий факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю: «Біологія» з додатковою спеціальністю «Хімія». Чотири наступні роки працювала вчителем хімії Уманської міської гімназії.

З 2001 по 2004 рік навчалася в стаціонарній аспірантурі при кафедрі органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2005 р. в спецраді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Синтез і спектральні властивості гексагідродициклопентано піридинів, їх солей та дигідропохідних» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. У 2009 р. отримала наукове звання доцента.

У 2009-2011 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України.

Наукові інтереси: хімія гетероциклічних сполук, дизайн і синтез флуоресцентних сенсорів та іонних індикаторів на основі дициклопентано піридинів; теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів хімії у процесі вивчення фахових дисциплін.

Брала участь у міжнародних проектах: стажування з питань комерціалізації освіти в університеті Адама Міцкевича ? місто Познань (Польща); проходила стажування в лабораторії РОМА UMR CNRS 6136 Анжерського Університету (Франція).

Опубліковано понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Викладає курси «Органічна хімія», «Біологічна хімія», «Хімія високомолекулярних сполук» та «Органічний синтез».


Наверх