Екологічна експедиція на замовлення Національного природного парку «Кармелюкове Поділля»

Опубліковано: 20.05.2024, 11:48

16 травня науковці факультету природничої освіти та природокористування здійснили експедиційні дослідження з визначення екологічного стану Національного природного парку «Кармелюкове Поділля» (керівник експедиції, професор Світлана Совгіра) на замовлення дирекції парку (директор Олександр Романчук).

Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» створено у 2011 році з метою збереження, відтворення та раціонального використання унікальних природних і історико-культурних комплексів Південного Поділля, що мають важливе природоохоронне, наукове, історико-культурне, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.

До території Національного природного парку «Кармелюкове Поділля включено 20203,4 гектара земель державної власності, в тому числі 16518 гектарів земель, які надаються національному природному парку в постійне користування, 3685,4 гектара земель, що включаються до його складу без вилучення.

При обстеженні території парку з метою її розширення увагу привернула південно-східна частина Вінниччини, що межує з Одещиною – південь Чечельницького та Тростянецького районів.

Науковцями здійснено дослідження біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчено екологічний стан водних ресурсів національного природного парку. Проведено супутниковий аналіз кліматичних умов (викладач кафедри хімії та екології Святослав Мандебура), показників якості джерельної води: температури, pH, ОВП, вміст солей, електропровідність тощо (доцент кафедри хімії та екології Наталія Душечкіна), агрохімічних властивостей грунту (доцент кафедри хімії та екології Роман Подзерей), вимірювання нівеліром параметрів висот між точками на земній поверхні (викладачі-стажисти кафедри географії, геодезії та землеустрою Томас Рожі, кафедри хімії та екології Владислав Парахненко, доцент кафедри біології та здоров’я людини Світлана Люленко), радіаційного фону (професор кафедри хімії та екології Світлана Совгіра).

Найвищу цінність парку становлять лісові насадження, що характеризуються багатством дендрофлори. В даній місцевості збереглося декілька унікальних лісових масивів з дубово-грабових насаджень з домішкою ясеневих. Значну наукову і практичну цінність мають скельно-дубові насадження, де зустрічається середземноморський вид – берека.

Лісові масиви, які увійшли до складу національного парку, є місцем зростання популяцій багатьох видів із Червоної книги України, а саме: коручка пурпурова, тюльпан дібровний, відкасник татарниколистий, вишня степова, фіалка біла, скополія карніолійська тощо. Один із найбільш рідкісних для всієї території України степових видів, занесених до Червоної книги України, є відкасник татарниколистий, виявлений поза лісовими масивами на ділянках Терещуків яр та Ромашково.

На території парку також виявлено ряд рідкісних видів тварин, таких як: борсук, кіт лісовий, горностай, орел-карлик, балобан, мідянка, жук-олень.

До складу території національного природного парку «Кармелюкове Поділля» входять такі об’єкти ПЗФ України: ботанічний заказник загальнодержавного значення «Бритавський», ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Терещуків яр», ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Ромашково», ботанічний заказник місцевого значення «Вербська дача», ботанічний заказник місцевого значення «Червоногреблянський»


Наверх