Реалізація елементів активного навчання географії

Опубліковано: 25.04.2024, 8:39

Географія – це одна з навчальних дисциплін, яка, маючи величезний світоглядний потенціал, формує у молоді комплексне узагальнююче уявлення про Землю як планету людей, виховує патріотизм і любов до свого краю, Батьківщини; вчить орієнтуватися у складних світових соціально-економічних процесах, що постійно змінюються.

Найважливішим є питання якості географічної освіти. У кожного закладу освіти є свої труднощі, і відповідно, свій підбір методик для їх усунення. Зважаючи на проблеми у розвитку географічних компетентностей учнів, необхідно зосередити увагу на формуванні стійкої мотивації до географічних знань. Засвоєння навчального матеріалу кожного уроку буде ефективнішим, якщо учні будуть знати, де в побуті, у майбутній професії і просто в житті вони зможуть застосувати знання, уміння та навички, отримані на уроці.

Проблема активізації пізнавальної діяльності учнів набуває особливого значення у зв’язку з високими темпами розвитку й удосконалення науки й техніки, потребою суспільства в людях освічених, здатних швидко орієнтуватися в обстановці, мислити самостійно й вільних від стереотипів. Виконання такого роду завдань стає можливим тільки в умовах активного навчання, яке стимулює розумову діяльність учнів. Активне навчання, що здійснюється за допомогою активних методів, сприяє формуванню пізнавального інтересу до одержання знань і навчальної діяльності.

З метою реалізації елементів активного навчання доцентом кафедри географії, геодезії та землеустрою Олексієм Ситником для студентів 1 курсу Гайворонського політехнічного фахового коледжу було проведено заняття на тему: «Формування фізико-географічних знань». У ході роботи викладач формував hard skills та soft skills, застосовував інтерактивні та проектні технології навчання, фронтальні, групові та індивідуальні форми. Здобувачі освіти створювали ментальні карти, за допомогою методу «Навчаючи – вчуся», презентували однокурсникам створені презентації щодо висвітлення етапів формування географічних знань та становлення географії як науки.


Наверх