Навчальна практика з топографії та ґрунтознавства

Опубліковано: 07.06.2024, 15:42

З 6 по 31 травня для студентів І курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій» проводилась навчальна практика з топографії та ґрунтознавства.

Навчальна практика для здобувачів вищої освіти є невід’ємною частиною процесу підготовки спеціалістів у закладах вищої освіти, основними завданнями якої є закріплення на практиці знань, умінь і навичок, що здобуті під час освітнього процесу в аудиторіях.

Для здобувачів вищої освіти І курсу 10-ї групи спеціальності  «Геодезія та землеустрій» навчальна практика з топографії проводилася на геодезичному полігоні, що охоплює точки на внутрішньому дворі центрального корпусу університету. Перед початком практики здобувачі вищої освіти ознайомилися з комплексом топографо-геодезичних робіт. Приступаючи до їх виконання, був проведений інструктаж з техніки безпеки, виконана перевірка геодезичних приладів, з’ясована методика виконання завдань і вимоги до якості оформлення розрахункових і графічних матеріалів.

Програмою практики передбачалося виконання таких видів топографо-геодезичних робіт: теодолітне знімання, тахеометричне знімання та побудова топографічного плану за їх результатами, нівелювання траси та побудова її поздовжнього профілю. Керівники практики – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри географії, геодезії та землеустрою Кирилюк Володимир Петрович та викладач-стажист Рожі Томас Адальбертович.

Практика з ґрунтознавства проводилася на території с. Ставки Гайсинського району Вінницької області. Вивчення факторів ґрунтоутворення студенти розпочинали із опису рослинності. Паралельно досліджувався рельєф як фактор ґрунтоутворення – експозиція, ухил та довжина схилів. Розріз закладали у місці за типовими елементами рельєфу. Важливим під час практики було якісне освоєння морфолого-генетичного аналізу ґрунтів, що давало можливість віднести їх до того чи іншого типу і виділити їх місце за усіма складовими генетичної класифікації.


Наверх