Комплексна навчальна практика з географії здобувачів вищої освіти

Опубліковано: 10.06.2024, 12:09

Навчальна практика – один із основних компонентів освітнього процесу на факультеті природничої освіти та природокористування. Вона має свої особливості, специфіку підходів до визначення мети, змісту, форм, методів та засобів проведення. Під час практики здійснюється формування та закріплення професійних умінь і навичок, які базуються на отриманих під час аудиторної роботи знаннях, що є пріоритетним у розвитку компетентності вчителя географії. Адже саме взаємозв’язок теорії і практики є основою у вивченні майбутніми вчителями фундаментальних та спеціальних географічних дисциплін, сприяє здійсненню міждисциплінарних зв’язків.

Завдяки навчальній практиці не лише здійснюється перевірка набутих фахових компетентностей здобувачів вищої освіти, а й створюються широкі можливості для формування дослідницької культури майбутніх учителів географії. Навчальні практики передбачають розширення і поглиблення знань студентів, отриманих під час теоретичного вивчення програмового матеріалу. Вони сприяють формуванню їх природничого світогляду та естетичної вихованості, дають наочне уявлення про природні явища та взаємозв’язки між ними, навчають реєструвати факти та аналізувати їх, узагальнювати побачене й робити висновки.

Одним із об’єктів вивчення студентами є метеорологічна станція Умань.

Метеостанція вже майже 140 років проводить спостереження, дані яких надходять у мережу Всесвітньої метеорологічної організації, що має унікальні можливості для участі у вирішенні національних і глобальних проблем. Найстаріша єдина реперна станція на Черкащині є структурним підрозділом Черкаського обласного центру з гідрометеорології і входить до складу Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України.

Історично склалось, що метеорологічна станція Умань перетворилась на своєрідний освітній осередок для місцевих підприємств, організацій, закладів загальної середньої та вищої освіти. На екскурсію приходять школярі місцевих шкіл, студенти та викладачі Уманського національного університету садівництва (УНУС) та Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З метою вивчення геологічної будови території Центральної України, особливостей функціонування підприємств гірничодобувної промисловості, похідних антропогенних форм рельєфу, кліматичних умов, гідрологічних характеристик річки Південний Буг відповідно програми навчальної географічної практики упродовж 28.05.2024р. – 02.06.2024 р. була організована навчальна екскурсія територією Уманського району Черкаської області та Голованівського району Кіровоградської області для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) ОПП Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини).

Зокрема, студенти відвідали Буцький каньйон, вивчили його геологічну будову, склад та умови залягання гірських порід, флювіальну морфоскульптуру, пов’язану з діяльністю річки Гірський Тікич.

Екскурсію Буцьким каньйоном проводив місцевий краєзнавець Георгій Охріменко.

Для здобувачів вищої освіти В’ячеслав Ніколаєвський, геолог ПраТ «Заваллівський графітовий комбінат» (смт. Завалля, Голованівський район Кіровоградської області) провів змістовну екскурсію кар’єром, пояснивши умови залягання та видобування графітової руди, формування об’єктів антропогенної мофоскульптури техногенного походження. Такі зустрічі вже стали традиційними під час навчальних практик студентів-географів.

Невід’ємною складовою навчальної практики є вивчення будови долини та визначення морфометричних характеристик річки Південний Буг. Зокрема, студенти мали змогу визначити: якість води; елементи річкової долини; характер течії річки; провести вимірювання глибини і ширини течії, за проведеними вимірами обрахувати витрати води.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу image-38-1024x760.png

Значна увага приділялась виховній роботі. Здобувачі вищої освіти ознайомились з експозицією Гайворонського краєзнавчого музею, в одній із виставкових локацій якого відкрився відділ Музею науки МАН.

Ми звикли, що музейні експонати не можна чіпати. Але у інтерактивному музеї науки ломаються ці стереотипи. Головним правилом та посилом є саме взаємодія та дослідження експонатів, можливість інтерактивно пізнавати сутність наукових явищ і як саме наука працює в звичайному життя.

Серед відвідувачів Музею науки МАН були і здобувачі освіти нашого університету!

Музей науки – це простір для експериментів, досліджень та відкриттів!

Упродовж навчальної екскурсії здобувачі вищої освіти мали змогу перебувати у відділенні реабілітації, оздоровлення і відпочинку змішаного типу «Буг» в с. Ставки Гайсинського району Вінницької області.

Студенти під час навчальної практики набули навичок проведення польових досліджень, організації побуту та дозвілля.


Наверх