Кафедра загального землезнавства та геології

ПОЛОВКА
Сергій Григорович

завідувач кафедри, доктор геологічних наук, професор

   Склад кафедри:

Лаврик Олександр Дмитрович – кандидат географічних наук, доцент
Миколайко Валерій Павлович – кандидат с.-г. наук, доцент
Осадчий Олександр Семенович – кандидат с.-г. наук, доцент
Безлатня Любов Олександрівна – викладач
Копієвська Тетяна Миколаївна – викладач
Миколайко Ірина Іванівна – викладач
Половка Олена Андріївна – викладач
Харченко Надія Анатоліївна – лаборант
Шкварок Ілона Юріївна – лаборант

   Коротка довідка про історію кафедри

Кафедра як окремий підрозділ природничого факультету Уманського учительського інституту була створена в перші повоєнні роки. Від часу заснування й до свого закриття (у 1950 р.) цю кафедру очолював М.А. Олійник. Після набору студентів на спеціальність «Географія» в 1990 р. виникла потреба у відновленні кафедри географічного спрямування, що й було зроблено у вересні 1993 р. Новостворену кафедру очолив професор Казидуб Григорій Олексійович. Упродовж усього часу свого функціонування кафедра неодноразово змінювала свій склад та назву. 1 червня 2012 р. відбулась реорганізація кафедри географії та методики її навчання, з якої виокремився новий підрозділ природничо-географічного факультету УДПУ імені Павла Тичини – кафедра загального землезнавства та геології, яку очолив доктор геологічних наук Половка Сергій Григорович.

   Основні напрямки науково-дослідницької діяльності кафедри:

– землезнавчі дослідження та їх історія розвитку;
– водні природно-антропогенні ландшафти України;
– банк і бази даних географічних напрямів.

   Перелік дисциплін, які веде кафедра

– Біогеографія
– Біотехнологія
– Географічна номенклатура
– Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства
– Географія материків і океанів
– Геоекологія
– Геоінформаційні технології в географії
– Геологія з основами геохімії
– Геоурбаністика
– Ґрунтознавство
– Загальне землезнавство
– Історична географія
– Історія розвитку географічної науки в Україні
– Картографія з основами топографії
– Основи океанографії
– Основи сільського господарства
– Основи технологій виробництва
– Радіобіологія

   Контактна інформація

Адреса: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, 323 ауд.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
Природничо-географічний факультет

Телефон: (04744) 5–05–42

Е–mail: zag-zeml_geolog@ukr.net


Наверх