ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ
Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

  • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
  • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
  • Біологія. (практична психологія)
  • Біологія. Хімія.
  • Хімія. (інформатика)
  • Хімія. Біологія.
  • Біологія.
  • Географія.
  • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


Опис окремих одиниць курсу


Спеціальність – 014.05 Середня освіта (Біологія)
з предметними спеціалізаціями: психологія
(з додатковою спеціалізацією: природознавство)

     Код модуля                   Назва дисциплін

ІV_6.1.01_3 Історія України
УМ_6_1.02_3 Українська мова ( за професійним спрямуванням)
ПІМ_6_1.03_5 Іноземна мова
ФС_6_1.04_3 Філософія
ФС _6_1.05_3 Політологія
ФС_6_1.06_2 Історія української культури
ТМФВ_6_1.06_9,0 Фізична культура
ІІКТ_6_1.08_1.5 Інформаційна культура студента
ФС_6_1.09_1 Релігієзнавство
ЕТМ_6_1.10_3 Основи економічних теорій
ФС_6_1.12_1 Етика і естетика
_ Основи педагогічних вимірювань
ВМ_6_2.01_1.5 Основи вищої математики
ФАМФ_6.2.02_1.5 Фізика
ХЕ_6_2.03_3.0 Неорганічна хімія
ФАМФ_6._2.04_2 Біофізика
ГМН_6_2.05_3 Геологія з основами геохімії
ХЕ_6_2.06_3 Органічна хімія
ІІКТ_6_2.07_2 Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання
ХЕ_6_2.08_3 Фізична і колоїдна хімія
ХЕ_6_2.09_3 Загальна екологія
ГМН_6_2.10_3 Ґрунтознавство
ХЕ_06_2.11_3.0 Біохімія
ХЕ_6_2.12_2 Екосистемологія
ГМН_6_2.16_2,0 Біогеографія
БМН_6_2.14_2 Біотехнологія та генна інженерія
ГМН_6_2.15_2,0 Радіобіологія
ХЕ_6_2.16_3,0 Охорона природи
БМН _6_2.17_3 Історія біології
ВТПТ¬_6_2.10_1 Вступ до спеціальності
ВФВ_6_2.19_1,5 Основи медичних знань
ВТПТ_6_2.20_1.5 Основи педагогічної творчості
ВФВ_6_2.21_1,5 Валеологія
БМН_6_2.22_1.5 Біологічна номенклатура
ХЕ_6_2.23_1.5 Основи наукових досліджень
БМН_6_3.1.4_1.5 Методика виховної роботи
БМН_3.1.01_6.0 Ботаніка
БМН_6_3.1.02_6.0 Зоологія
БМН_6_3.1.03_3,0 Вікова фізіологія та шкільна гігієна
П_6_3.1.04_7,5 Психологія
БМН_6_3.1.05_2.0 Мікологія
БМН_6_3.1.06_3 Гістологія з основами цитології та ембріології
ВТПТ_6_3.1.07_9,0 Педагогіка
БМН_6_3.1,08_4,0 Анатомія людини
ТТД, ОП та БЖД_06_3.1.09_2 Безпека життєдіяльності та охорона праці
БМН_6_3.1.10_3 Фізіологія вищої нервової діяльності
ХЕ_6_3.1.11_1.5 Екологія людини
ГМН_6_3.1.12_4,5 Основи сільського господарства
БМН _6_3.1.13_6 Методика навчання біології та природознавства
ХЕ_6_3.1.14_3 Екологія рослин і тварин
БМН_6_3.1.15_4,0 Мікробіологія з основами вірусології та імунології
БМН_6_3.1.16_4,0 Фізіологія рослин
БМН _6_3.1.17_2 Еволюційне вчення
БМН_6_3.1.18_4.0 Генетика з основами селекції
БМН_6_3.1.19_4,0 Фізіологія людини і тварин
БМН_6_3.1.20_1.5 Основи філогенії рослин і тварин
П_6_3.1.22_2,5 Психологічна служба в системі освіти
П_6_3.1.23_4,0 Вікова психологія з практикумом
П_6_3.1.24_2,5 Основи психологічного консультування
П_6_3.1.25_4,0 Методика роботи практичного психолога
П_6_3.1.25_2,5 Психологічна діагностика
П_3.1.27_2,5 Психологічні основи профорієнтаційної діяльності
БМН_6_3.3.2_1.5 Генетична інженерія
П_6_3.1.28_2,5 Математичні методи в психології
П_6_3.1.29_4 Педагогічна психологія з практикумом
КП_6_3.1.30_4 Основи патопсихології
П_6_3.1.31_3 Психологія професійної діяльності
П_6_3.1.32_4 Соціальна психологія
П_3.1.33_3,0 Диференційна психологія
П_6_3.1.34_3 Етнопсихологія
БМН_6_3.1.35_1.5 Проблеми фіторізноманіття
БМН_6_3.1.36_1,5 Проблеми урбозоології
БМН-6_3.1.37_1,5 Методика організації позакласної роботи школярів
БМН_6_3.1.38_1,5 Методика організації натуралістичної роботи школярів
БМН_6_3.1.39_3,0 Молекулярна біологія
БМН_6_3.1.40_1,5 Методика викладання курсу «Основи здоров’я»

 


Наверх